1. märts 2013

Noorkotkad ja kodutütred

Me käisime Kuldre koolis  noorkotkaste ja kodutütarde vastuvõtul. Algul harjutasime rivistust ja lugesime peast tõotust. Pärast saime istuma tagasi. Varsti hakkaski aktus pihta. Kui rivistus lõppes, kirjutasime oma allkirja ja saime kaelarätiku ning  kollase paberi koos kaardiga, kus oli meie pilt. Kui me rivistusime, siis lugesime tõotust.

Tahan olla korralik ja aus,
armastada oma kodu ja isamaad,
austada ligimest ja jääda ustavaks,
kodutütarde põhimõtete ja seadustele.

Selline oligi meie Kuldres käik.

Alice ja  Laura,  3. klass