1. märts 2013

Kodutütardeks astumine

Käisime  Kuldres, et saada kodutütardeks.
 
Bussis õppisime kodutütarde vannet. Naine, kes meid bussis valvas, oli väga kuri. Kui kohale jõudsime, panime riided varna ja läksime aulasse. Varem  oli seal proov. Enne tseremoonia algust kartsime väga. Laura kogu aeg muretses ja niheles. Alustati küünalde süütamisega. See tegi natuke nalja, sest poiss, kes küünla süütas, seisis hästi kühmus. Veel lauldi ja tantsiti. Siis pidime kõndima rivis lipu juurde ja andma vannet. Hiljem  pidime kirjutama  oma allkirja. Üks tüdruk paigutas oma allkirja Marika nime alla. Arvame, et ta ei osanud lugeda. Seejärel anti meile tunnistused ja kaelarätid. Järgmisena tegime pildi. Siis läksime kringlit sööma ja morssi jooma. Küsisime luba koolimaja uurida. Peale seda läksime bussi peale.

See oli väga lõbus päev.

Marika, 4. klass ja Stella, 3. klass