25. veebr 2024

Miks on noortel hea Eestis elada?

 

Noorte heaolu ja areng on tähtis igas ühiskonnas. Eestis on noortel mitmeid eeliseid ja võimalusi, mis tagavad neile soodsa keskkonna eneseteostuseks. Eesti pakub noortele head haridussüsteemi, palju vaba aja veetmise võimalusi, rikkalikku kultuuripärandit.

Eestis pakutakse noortele kvaliteetset haridust. Noored saavad osa saada kaasaegsetest õpimeetoditest, mis hõlmavad nii rühmatöid kui projekt-, õues- ja kogemusõpet. Erinevalt mõnedest suurematest riikidest pole Eesti ülerahvastatud ning just seetõttu saavad õpilased siin koolides rohkem õpetajate individuaalset tähelepanu, olgu see juhendamine või lihtsalt toetus. Eriti hästi väljendub see väiksemates maakoolides.

Eestis on noorte jaoks mitmekesised vaba aja veetmise võimalused. Lisaks linnade huvikoolidele tegutsevad  koolide juures erinevad trennid ja ringid. Korraldatakse hulgaliselt noortele suunatud üritusi. Asulates tegutsevad noortekeskused, kus on koos sõpradega võimalik lõbusalt aega veeta. Kaitseliidu noorkotkaste ja kodutütarde programmid sisaldavad palju matkamist, sporti ja laagreid. Igaüks võib leida just endale sobiva ala, millega  tegeleda.

Eesti kultuuripärand aitab noortel paremini mõista oma identiteeti ja päritolu. Iga viie aasta tagant toimub  laulu- ja tantsupidu, kus kantakse uhkusega kohalikke rahvariideid, tantsitakse  ning lauldakse oma kodumaale. Samuti toimub pidevalt pärimuskultuuri üritusi ning  koolides tutvustatakse aina rohkem eesti kultuuri. Murdekeele piirkondades on üha enam levinud kohaliku keele propageerimine laste ja noorte hulgas.

Eesti riik on mitmekesise keskkonnana noortele heaks elukohaks ning aitab neid erinevate kogemuste läbi eluks hästi ette valmistada. Enese pidev arendamine aitab edaspidi hästi toime tulla laias maailmas, kõik kultuuripärandiga seonduv loob aga kuuluvustunde.

Annika Kink, 8. kl