21. apr 2016

Sõnadega saab mängida

Ind - 3/4 lindu
Nuustik - ninanuuskamispaber
Üksus - üks uss
Uksehoidja - inimene, kes hoiab ust püsti
Jalgratas - jalal on ratas all
Puupea - puust peaga inimene
Tunnistama - tundi ette valmistama.
Ohjama- oh, jama!
Puuküürnik - kes puurib ja küürib puid.
Protokoll - mingi koll
Pantvang - inimene kes varastab pandist asju ja läheb pärast röövi vangi.
Jooksja - lätlase joogi jooja
Kulutama - kulutuld tegema

7. kl vaimukad sõnavara rikastajad